Home กิจกรรมงานสัมมนา งาน Let’s Talk about Thailand’s Call Center ครั้งที่ 8 จัดโดย สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) ร่วมกับThailand Call Center Academy (TCCA)