สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

COPC (Customer Operation Performance Center) Seminar in Thailand ในหัวข้อ Driving Customer Experience through Customer Journey Mapping

สมาคม Call Center ประเทศไทย Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) ได้ให้ความร่วมมือกับ COPC (Customer Operation Performance Center) องค์กรที่ให้คำปรึกษา ฝึกอบรม และให้การรับรองมาตรฐานด้านการให้บริการลูกค้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Driving Customer Experience through Customer Journey Mapping ณ ห้อง Ballroom ชั้น 7 โรงแรม Pullman Bangkok Hotel เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. โดยพร้อมกันนี้ คุณศรัณย์ เวชสุภาพร คณะกรรมการสมาคมฯ กล่าวเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประกวด The Best Contact Center Awards ประจำปี 2017 ที่ทางสมาคมฯ ได้จัดขึ้นด้วย อีกวาระหนึ่ง 

Copyright © 2015  Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) All Right Reserved.Design By TCCTA