สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

สัมมนา ผ่านระบบ Video Conference "2015 Rigional Contact Center Award Winner's Executive Round Table"


vdo conference 07sสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) 
  ได้รับเชิญให้เข้าร่วมสัมมนา ผ่านระบบ Video Conference ผ่านระบบของบริษัท CISCO ซึ่งสัมมนาครั้งนี้จัดโดย Asia Pacific Contact Center Association of Leaders (APCCAL) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น.- 16.00 น. ณ.บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 28 อาคาร ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์   ซึ่ง การสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลในการ ประกวด Contact Center ในประเทศสิงคโปร์ และประเทศสมาชิก APCCAL ต่างๆ  โดยมี หลายบริษัท เข้าร่วมงาน

 

 

 

 

vdo conference 01

vdo conference 04 


vdo conference 02 
vdo conference 03 
 

Copyright © 2015  Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) All Right Reserved.Design By TCCTA