สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

งานสัมมนา

งาน APCCAL EXPO 2017

expo 15s
สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association) 
 
ได้รับเกียรติจาก Asia Pacific Contact Centre Association Leaders (APCCAL) ซึ่งเป็นสมาคม Contact Center ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน APCCAL EXPO 2017 ในปีนี้ซึ่งในทุกๆปี APCCAL จะมีการจัดงาน EXPO ขึ้นเพื่อเป็นการ update เทคโนโลยี และแชร์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมธุรกิจ Contact Center ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2560  โดยงานสัมมนา APCCAL EXPO 2017 จัดขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง World Ballroom ABC Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World

Read more...

งาน Let's Talk about Thailand's Call Center ครั้งที่ 8 จัดโดย สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) ร่วมกับThailand Call Center Academy (TCCA)

มาคม การค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA)ร่วมกับThailand Call Center Academy (TCCA) , AVAYA (Thailand), Dimension Data (Thailand), INN Outsource Call Center,  Plantronics by Systems2000 และ T.Man Phrama จัดสัมมนา " Let's Talk about Thailand's Call Center ครั้งที่  8 " Topic : Call Center Management & Service Innovation กลยุทธ์การบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ และชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินการประกวด The Best Contact Center Awards 2016 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ TOT ถนนงามวงศ์วานเมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-17.00 น.โดยมีอ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy และ นายกสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (Thai Contact Center Trade Association - TCCTA) เป็นประธานการจัดงาน

 

 

Read more...

สัมมนา ผ่านระบบ Video Conference "2015 Rigional Contact Center Award Winner's Executive Round Table"


vdo conference 07sสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) 
  ได้รับเชิญให้เข้าร่วมสัมมนา ผ่านระบบ Video Conference ผ่านระบบของบริษัท CISCO ซึ่งสัมมนาครั้งนี้จัดโดย Asia Pacific Contact Center Association of Leaders (APCCAL) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น.- 16.00 น. ณ.บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 28 อาคาร ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์   ซึ่ง การสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลในการ ประกวด Contact Center ในประเทศสิงคโปร์ และประเทศสมาชิก APCCAL ต่างๆ  โดยมี หลายบริษัท เข้าร่วมงาน

 

Read more...

Let's Talk about Thailand's Call Center ครั้งที่ 7

lettalk7 37สมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) ร่วมกับ Thailand Call Center Academy (TCCA), มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ, บริษัท Avaya (Thailand) จำกัด, Plantronics by Systems2000 และ Jabra by RTB Technology  จัดสัมมนา " Let's Talk about Thailand's Call Center ครั้งที่  7 " Topic : Call Center Strategy & Management และชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินการประกวด The Best Contact Center Awards 2015  ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ TOT ถนนงามวงศ์วานเมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. พร้อมได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินรางวัล Call Center Awards 2015 ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึง อาจารย์ มานพ เอี่ยมสอาด ผู้จัดการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ, คุณฐิตวันล์ ศรีคุณารักษ์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส) ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า CRM  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ที่ได้มาเป็น Guest Speaker ให้ความรู้ดีๆ ในการบริหารงาน Call Center และได้มอบของแจก ของรางวัลLucky Draw มากมายให้แก่ผู้โชคดี อย่างเป็นกันเอง

Read more...

TCCTA ร่วมสัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า ประจำปี 2558 หัวข้อ " AEC Highlight 2015"

tccta 10sสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) ร่วมสัมมนากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในโครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558  ณ.ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยสัมมนาในหัวข้อ " AEC Highlight 2015" โดยผู้แทน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้บรรยาย

 

 

Read more...

Copyright © 2015  Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) All Right Reserved.Design By TCCTA