สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

บรรยากาศการสัมภาษณ์ผู้เข้ารอบการประกวด The Best Thailand Contact Center Awards 2021

18 Interview Individual 2021 ssสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)  จัดสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวด ประเภท Individual และ Corporate ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดรางวัล "The Best Thailand Contact Center Awards 2021"  ทั้งประเภท   Individual และ Corporate ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 30 สิงหาคม  2564 ซึ่งการสัมภาษณ์ในปีนี้ทางสมาคมได้จัดสัมภาษณ์ผ่าน Zoom เพื่อความปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด-19  โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล จาก สมาคม TCCTA, สถาบันวิชาการ TOT , มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้สัมภาษณ์ 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ ผู้เข้ารอบ "The Best Thailand Contact Center Awards 2021"

01 Interview Individual 24 jun21 

 
17 Interview Individual 2021
 
 
 

 

 
 


Copyright © 2015  Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) All Right Reserved.Design By TCCTA