สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

งานประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2019"

TCCTA Awards 2019 ssสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)  จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2019" เมื่อวันพุธที่  7 สิงหาคม 2562   ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ  เพื่อมอบรางวัลสุดยอดการบริการให้แก่ศูนย์บริการ Contact Center ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย "The Best Thailand Contact Center Awards 2019" ทั้งประเภท Corporate และประเภท Individual โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA), สถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA), สถาบันวิชาการ TOT, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้เชี่ยวชาญด้าน Call Center เป็น ผู้มอบรางวัล ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทยกำหนดขึ้น โดยอ้างอิงและเปรียบเทียบ เทียบเท่ามาตรฐานสากล

งานประกาศผลรางวัล  The Best Contact Center Awards ประจำปี  2019
เป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่า ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย ได้จัดขึ้น และเป็นรางวัลเดียวที่ยิ่งใหญ่ และทรงคุณค่าที่สุดเพื่อมอบให้แก่ผู้ประกอบการ Call Center ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย โดยผ่านข้อกำหนด  การวัดมาตรฐาน  ตามหลักเกณฑ์และกฏเกณฑ์ของทางสมาคมฯ ซึ่งมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  และทรงคุณวุฒิ จากทางมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ได้สละเวลา ให้เกียรติ   มาเป็นร่วมคณะกรรมการตัดสินรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ 
1. คุณศรัณย์ เวชสุภาพร : นายกสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย 
2. ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ :
รองคณะบดีและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเรือสำราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3. อาจารย์ สุดาภรณ์ วิมลเศรษฐ์ : อดีตผู้จัดการ สถาบันวิชาการ TOT

4. อาจารย์ สรวิทย์ บัวศรี : ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy ,ที่ปรึกษาสมาคม TCCTA
5. ดร. ราเชนทร์ บุญลอยสง : 
รองคณะบดี และกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า 
                                            คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

6. อ.สมยศ สุนทรวิภาค : ที่ปรึกษา Thailand Telecommunication Relay Service (TTRS) 
7. คุณทิพย์วรรณ อังคีรส

8. อ.พงศ์พรรณ พลเยี่ยม


และทางสมาคมฯ  ต้องขอขอบพระคุณ  ผู้บริหารองค์กร และสมาชิกทุกๆท่าน ทั้งภาครัฐ   และภาคเอกชน ที่ได้เล็งเห็น   ถึงความสำคัญ   ของงานบริการผ่าน   Call Center และสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย TCCTA มีความมุ่งมั่น  ที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจการบริการผ่านระบบโทรศัพท์ ให้โดดเด่นและเป็นเลิศต่อไป 

สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน มา ณ ที่นี้
 

บรรยากาศภายในงานประกาศผลรางวัล TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2019   

01 Awards 1
 02 Awards 1
 03 Awards 1
 04 Awards 1
05 Awards 1

The Best Contact Center Manager of the Year 2019

ผู้มอบรางวัล : อาจารย์ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์

The Best Contact Center Manager of the Year (Telesales)
คุณอภิรมย์ สุทธินาถ  (Roojai Co., Ltd.)

 06 Awards 1
The Best Contact Center Manager of the Year (Tele-Service)
คุณรังสิดา วสวานนท์  (Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited)
 07 Awards 1

 08 Awards manager 2 1

 10 Awards manager 2 2

08 Awards manager 3

10 Awards manager

รางวัล "The Best Contact Center Supervisor of The Year 2019

ผู้มอบรางวัล : อาจารย์ สุดาภรณ์ วิมลเศรษฐ์

 11 Awards super

14 Awards super 2 1 

 15 Awards super 2 2

 12 Awards super 3

 13 Awards super 3 1

15 Awards super

The Best Contact Center Support Professional of the Year 2019

ผู้มอบรางวัล : อาจารย์ ดร. ราเชนทร์ บุญลอยสง

The Best Contact Center Support Professional of the Year     แบ่งเป็น 5 ประเภทคือ

  1. The Best Contact Center HR Support Professional
  2. The Best Contact Center Admin Support Professional
  3. The Best Contact Center IT Support Professional
  4. The Best Contact Center Quality Assurance Support Professional
  5. The Best Contact Center Social Media Customer Care
16 Awards support it
17 Awards support HR
 18 Awards support social
20 Awards support 2 
 21 Awards support 3
19 Awards support 3 
 22 Awards support

The Best Contact Center Agent of the Year 2019

ผู้มอบรางวัล : อาจารย์ สรวิทย์ บัวศรี ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy

23 Awards Agent

24 Awards Agent telesales

 25 Awards Agent non voice

 27 Awards Agent telesales 1
26 Awards Agent non voice 1 
28 Awards Agent telservice 1
 29 Awards Agent telservice 2
 30 Awards Agent telservice 3
31 Awards Agent telservice 4 
32 Awards Agent 

รางวัลรางวัลสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมวิชาชีพคอนแทคเซ็นเตอร์

ผู้มอบรางวัล : อาจารย์ สรวิทย์ บัวศรีผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy

 34 Awards 7 HD

ประกาศผลรางวัล ประเภท Corporate 2019

รางวัลThe Best Social Media Contact Center มี 6 รางวัล 

ผู้มอบรางวัล ท่านอาจารย์ สรวิทย์ บัวศรี 

The Best Social Media Contact Center  เหรียญทอง (Under 100 Seats)

ได้แก่ ......บริษัท แฟรงค์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 35 Awards Social gold frank

The Best Social Media Contact Center เหรียญทอง (Over 100 Seats)

ได้แก่ ......ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 39 Awards Social kbank
 

The Best Social Media Contact Center  เหรียญเงิน (Under 100 Seats)

ได้แก่ ...... บริษัท แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 36 Awards Social asion

The Best Social Media Contact Center เหรียญเงิน (Over 100 Seats)

ได้แก่ ......บริษัท ทรู ทัช จำกัด

 
 38 Awards Social true

The Best Social Media Contact Center  เหรียญทองแดง (Under 100 Seats)

ได้แก่ ...... บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 37 Awards Social fwd

The Best Social Media Contact Center เหรียญทองแดง (Over 100 Seats)

ได้แก่ ......บริษัท เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด

 38 Awards Social teledirect

รางวัลThe Best Corporate Social Responsibility Contact Center มี 2 รางวัล   

ผู้มอบรางวัล ท่านอาจารย์ สรวิทย์ บัวศรี 

The Best Corporate Social Responsibility Contact Center (Under 100 Seats)

ได้แก่ ......บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

 

42 Awards Social Res kubota

The Best Corporate Social Responsibility Contact Center (Over 100 Seats)

ได้แก่ ......บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 
 43 Awards Social Res k bank
40 Awards Social respon

 รางวัลThe Best facility Contact Center มี 6 รางวัล  

ผู้มอบรางวัล ท่านอาจารย์ อาจารย์ สุดาภรณ์ วิมลเศรษฐ์

- รางวัลThe Best facility Contact Center  เหรียญทอง     (Under 100 seats)

หรือ รางวัลสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมยอดเยี่ยมขนาดน้อยกว่า 100seats

ได้แก่ .....บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

46 Awards facility fwd under

รางวัลThe Best facility Contact Center   เหรียญทอง      (Over 100 seats)

หรือรางวัลสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมยอดเยี่ยม ขนาดมากกว่า 100 seats

ได้แก่ ..... ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 49 Awards facility k bank over

รางวัลThe Best facility Contact Center เหรียญเงิน      (Under 100 seats)

หรือ รางวัลสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมยอดเยี่ยมขนาดน้อยกว่า 100seats

ได้แก่ ..... บริษัท รู้ใจ จำกัด 

 45 Awards facility roojai

รางวัลThe Best facility Contact Center เหรียญเงิน      (Over 100 seats)

หรือรางวัลสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมยอดเยี่ยม ขนาดมากกว่า 100 seats

ได้แก่ ..... บริษัท แกร็บ แท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

 47 Awards facility grab over
รางวัลThe Best facility Contact Center  เหรียญทองแดง      (Under 100 seats)

หรือ รางวัลสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมยอดเยี่ยม ขนาดน้อยกว่า 100seats

ได้แก่ .....บริษัทแอสไปร์ ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

 44 Awards facility aspire under

รางวัลThe Best facility Contact Center   เหรียญทองแดง     (Over 100 seats)

หรือรางวัลสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมยอดเยี่ยม ขนาดมากกว่า 100 seats

ได้แก่ ..... บริษัท  ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

 47 Awards facility DHL over
50 Awards facility

 รางวัล The Best Human Care Contact Center

 ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ สุดาภรณ์ วิมล์เศรษฐ์
- รางวัล The Best Human Care Contact Centerหรือ

รางวัลสร้างเสริมความผูกพันบุคลากรยอดเยี่ยม เหรียญทอง    ขนาดน้อยกว่า 100seats

ได้แก่ ....บริษัทเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

53 Awards Human FWD 
รางวัล The Best Human Care Contact Center  หรือ

รางวัลสร้างเสริมความผูกพันบุคลากรยอดเยี่ยม  เหรียญทอง     ขนาดมากกว่า 100 seats

ได้แก่ ....บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 57 Awards Human krungthai axa over
- รางวัล The Best Human Care Contact Centerหรือ

รางวัลสร้างเสริมความผูกพันบุคลากรยอดเยี่ยม เหรียญเงิน    ขนาดน้อยกว่า 100seats

ได้แก่ .... บริษัท รู้ใจ จำกัด

 52 Awards Human รใจ
รางวัล The Best Human Care Contact Centerหรือ

รางวัลสร้างเสริมความผูกพันบุคลากรยอดเยี่ยม  เหรียญเงิน     ขนาดมากกว่า 100 seats

ได้แก่ .... ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 55 Awards Human kbank over
- รางวัล The Best Human Care Contact Centerหรือ

รางวัลสร้างเสริมความผูกพันบุคลากรยอดเยี่ยม เหรียญทองแดง   ขนาดน้อยกว่า 100seats

ได้แก่ ....บริษัท แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 51 Awards Human aston
- รางวัล The Best Human Care Contact Centerหรือ

รางวัลสร้างเสริมความผูกพันบุคลากรยอดเยี่ยม เหรียญทองแดง   ขนาดมากกว่า 100seats

ได้แก่ ....บริษัท แกร็บ แท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

 54 Awards Human grab over
 58 Awards Human

รางวัล Best Effective Technology Contact Center มี 6 รางวัล 

ผู้มอบรางวัล :ท่านอาจารย์ สมยศ สุนทรวิภาต

รางวัล Best Effective Technology Contact Center หรือ

รางวัลการลงทุนด้านเทคโนโลยีศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยม  เหรียญทอง      ขนาดน้อยกว่า 100seats

ได้แก่ ....บริษัท  รู้ใจ จำกัด

61 Awards Technology roojai

รางวัล Best Effective Technology Contact Center หรือ

รางวัลการลงทุนด้านเทคโนโลยีศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยม    เหรียญทอง      ขนาดมากกว่า 100 seats

ได้แก่ ....ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 64 Awards Technology kbank
 

รางวัล Best Effective Technology Contact Center หรือ

รางวัลการลงทุนด้านเทคโนโลยีศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยม  เหรียญเงิน    ขนาดน้อยกว่า 100seats

ได้แก่ ....บริษัท  บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 60 Awards Technology fwd

รางวัล Best Effective Technology Contact Center หรือ

รางวัลการลงทุนด้านเทคโนโลยีศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยม    เหรียญเงิน    ขนาดมากกว่า 100 seats

ได้แก่ ....บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

 63 Awards Technology dhl

รางวัล Best Effective Technology Contact Center หรือ

รางวัลการลงทุนด้านเทคโนโลยีศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยม  เหรียญทองแดง   ขนาดน้อยกว่า 100seats

ได้แก่ ....บริษัท บริษัท แอสไปร์ ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 
 59 Awards Technology aspire

รางวัล Best Effective Technology Contact Center หรือ

รางวัลการลงทุนด้านเทคโนโลยีศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยม    เหรียญทองแดง   ขนาดมากกว่า 100 seats

ได้แก่ ....บริษัท แกร็บ แท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 62 Awards Technology grab
 65 Awards Technology

รางวัล The Best Effective Software Contact Center มี 6 รางวัล คือ

ผู้มอบรางวัล :ท่านอาจารย์ สรวิทย์ บัวศรี 

 

 รางวัล The Best Effective Software Contact Center

 รางวัลนวัตกรรมการบริการข้อมูลภาคเอกชนยอดเยี่ยม   เหรียญทอง   ขนาดน้อยกว่า 100 seats

ได้แก่ ......บริษัท รู้ใจ จำกัด  

68 Awards softward roojai under 

รางวัล The Best Effective Software Contact Center

รางวัลนวัตกรรมการบริการข้อมูลภาคเอกชนยอดเยี่ยม เหรียญทอง    ขนาดมากกว่า 100 seats

ได้แก่ ......บริษัท ทรู ทัช จำกัด

 71 Awards softward true over

 รางวัล The Best Effective Software Contact Center

 รางวัลนวัตกรรมการบริการข้อมูลภาคเอกชนยอดเยี่ยม เหรียญเงิน   ขนาดน้อยกว่า 100seats

ได้แก่ ......บริษัท แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

67 Awards softward aston under 

รางวัล The Best Effective Software Contact Center

รางวัลนวัตกรรมการบริการข้อมูลภาคเอกชนยอดเยี่ยม เหรียญเงิน   ขนาดมากกว่า 100 seats

ได้แก่ ......บริษัท แกร็บ แท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

 70 Awards softward grab over
รางวัล The Best Effective Software Contact Center

 รางวัลนวัตกรรมการบริการข้อมูลภาคเอกชนยอดเยี่ยม เหรียญทองแดง  ขนาดน้อยกว่า 100seats

ได้แก่ ......บริษัท แอสไปร์ ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

 66 Awards softward aspire under

รางวัล The Best Effective Software Contact Center

รางวัลนวัตกรรมการบริการข้อมูลภาคเอกชนยอดเยี่ยม เหรียญทองแดง    ขนาดมากกว่า 100 seats

ได้แก่ ......บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

 69 Awards softward dhl over

 72 Awards softward

รางวัล The Best Work Flow Contact Center มี 6 รางวัล 
ผู้มอบรางวัล :ท่านอาจารย์ ดร. ราเชนทร์ บุญลอยสง

รางวัล The Best Work Flow Contact Center หรือ
 รางวัลกระบวนการตามมาตรฐานสากลยอดเยี่ยม
 เหรียญทอง   ขนาดน้อยกว่า 100seats
ได้แก่ ......บริษัท  แอสไปร์ ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

 74 Awards work flow aspire

รางวัล The Best Work Flow Contact Center รือ
รางวัลกระบวนการตามมาตรฐานสากลยอดเยี่ยม เหรียญทอง   ขนาดมากกว่า 100 seats
ได้แก่ ......ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 77 Awards work flow kbank

รางวัล The Best Work Flow Contact Center หรือ
 รางวัลกระบวนการตามมาตรฐานสากลยอดเยี่ยม
 เหรียญเงิน   ขนาดน้อยกว่า 100seats
ได้แก่ ......บริษัท รู้ใจ จำกัด

 74 Awards work flow roojai

รางวัล The Best Work Flow Contact Center รือ
รางวัลกระบวนการตามมาตรฐานสากลยอดเยี่ยม เหรียญเงิน ขนาดมากกว่า 100 seats
ได้แก่ ......บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 76 Awards work flow krungthai axa

รางวัล The Best Work Flow Contact Center หรือ
 รางวัลกระบวนการตามมาตรฐานสากลยอดเยี่ยม
 เหรียญทองแดง  ขนาดน้อยกว่า 100seats
ได้แก่ ......บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 73 Awards work flow fwd

รางวัล The Best Work Flow Contact Center รือ
รางวัลกระบวนการตามมาตรฐานสากลยอดเยี่ยม เหรียญทองแดง   ขนาดมากกว่า 100 seats
ได้แก่ ......บริษัทดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

 75 Awards work flow DHL

 78 Awards work flow

  รางวัล The Best Professional Management Contact Center มี 6 รางวัล 
มอบรางวัล :ท่านอาจารย์ ดร. ราเชนทร์ บุญลอยสง

รางวัล The Best Professional Management Contact Center  หรือ

     รางวัลการบริหารและจัดการศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยม เหรียญทอง    ขนาดน้อยกว่า 100 seats

          ได้แก่ ......บริษัท บริษัท แอสไปร์ ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 

 81 Awards management aspire

รางวัล The Best Professional Management Contact Center

หรือ รางวัลการบริหารและจัดการศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยม เหรียญทอง     ขนาดมากกว่า 100 seats

           ได้แก่ ......ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

 85 Awards management k bank over

รางวัล The Best Professional Management Contact Center  หรือ

     รางวัลการบริหารและจัดการศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยม เหรียญเงิน   ขนาดน้อยกว่า 100 seats

          ได้แก่ ......บริษัท  รู้ใจ จำกัด
 80 Awards management roojai

รางวัล The Best Professional Management Contact Center

หรือ รางวัลการบริหารและจัดการศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยม เหรียญเงิน   ขนาดมากกว่า 100 seats

           ได้แก่ ......บริษัท เอ็มโอแค๊ป จำกัด

 83 Awards management mocap over

รางวัล The Best Professional Management Contact Center  หรือ

     รางวัลการบริหารและจัดการศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยม เหรียญทองแดง    ขนาดน้อยกว่า 100 seats

          ได้แก่ ......บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 79 Awards management fwd

รางวัล The Best Professional Management Contact Center

หรือ รางวัลการบริหารและจัดการศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยม เหรียญทองแดง     ขนาดมากกว่า 100 seats

           ได้แก่ ......บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 82 Awards management krunthai over
 86 Awards management

รางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center มี 6 รางวัล

ผู้มอบรางวัล ท่านอาจารย์ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์

รางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center

หรือ รางวัลสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ายอดเยี่ยม  เหรียญทอง       ขนาดน้อยกว่า 100seats

ได้แก่ .......บริษัท  รู้ใจ จำกัด

89 Awards customer sat roojai 

รางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center  หรือ

 รางวัลสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ายอดเยี่ยม เหรียญทอง  ขนาดมากกว่า 100  seats

ได้แก่ ....... บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

92 Awards customer sat DHL 

รางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center

หรือ รางวัลสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ายอดเยี่ยม  เหรียญเงิน      ขนาดน้อยกว่า 100 seats

ได้แก่ .......บริษัท  แอสไปร์ ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 

88 Awards customer sat aspire 

รางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center  หรือ

 รางวัลสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ายอดเยี่ยม เหรียญเงิน  ขนาดมากกว่า 100  seats

ได้แก่ ....... ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 91 Awards customer sat kbank

รางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center

หรือ รางวัลสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ายอดเยี่ยม  เหรียญทองแดง       ขนาดน้อยกว่า 100 seats

ได้แก่ .......บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

 87 Awards customer sat brother

รางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center  หรือ

 รางวัลสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ายอดเยี่ยม เหรียญทองแดง  ขนาดมากกว่า 100  seats

ได้แก่ ....... บริษัท แกร็บ แท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
90 Awards customer sat grab 
93 Awards customer sat 

รางวัลThe Best Contact Center Of The Year 2019 

ผู้มอบรางวัล :คุณศรัณย์ เวชสุภาพร  (นายกสมาคม TCCTA)

รางวัล The Best Contact Center Of The Year 2019”

หรือ“รางวัลศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2019”    (Under 100 seats)

ได้แก่ ......บริษัท รู้ใจ จำกัด

 94 Awards the best roojai
97 Awards the best roojai

“ รางวัล The Best Contact Center Of The Year 2019 ”

หรือ“รางวัลศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2019”  (Over 100 seats)

ได้แก่ ...... ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 95 Awards the best kbank
96 Awards the best kbank
 99 Awards the best
 100 Awards the best

 108 Awards 2019

104 Awards 2019 

 105 Awards 2019

106 Awards 2019 

107 Awards 2019 

 101 Awards 2019

102 Awards 2019 

103 Awards 2019 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2015  Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) All Right Reserved.Design By TCCTA