สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

บรรยากาศการสัมภาษณ์ผู้เข้ารอบการประกวด The Best Thailand Contact Center Awards 2019

tccta awards 2019สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)  จัดสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวด ประเภท Individual และ Corporate ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดรางวัล "The Best Thailand Contact Center Awards 2019"  ทั้งประเภท   Individual และ Corporate ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม  2562 ณ  โรงแรม รามา การ์เด้น โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล จาก สมาคม TCCTA, สถาบันวิชาการ TOT , มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้สัมภาษณ์ 


 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ ผู้เข้ารอบ "The Best Thailand Contact Center Awards 2019" Individual 01

 Individual 02
 support 01
 supper 01
 supper 02
manager 12
 

manager 14

Corporate 01

Corporate 02
Corporate 03

Corporate 04 
 Corporate 05
Corporate 06
Corporate 07
 Corporate 09
Corporate 10
 
 

Copyright © 2015  Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) All Right Reserved.Design By TCCTA