สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

บรรยากาศการสัมภาษณ์ผู้เข้ารอบการประกวด The Best Thailand Contact Center Awards 2018

Interview TCCTA 2018 15sสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)  จัดสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวด ประเภท Individual ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดรางวัล "The Best Thailand Contact Center Awards 2018"  ทั้งประเภท   Individual ตั้งแต่วันที่ 11-26  กรกฎาคม  2561 ณ  โรงแรม รามา การ์เด้น โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล จาก สมาคม TCCTA, สถาบันวิชาการ TOT , มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้สัมภาษณ์ โดยหลังจากนี้คณะกรรมการฯ จะเข้าไปดำเนินการตรวจเยี่ยมชมศูนย์บริการในเดือนสิงหาคม เพื่อให้คะแนนครั้งสุดท้ายต่อไป 


ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ ผู้เข้ารอบ "The Best Thailand Contact Center Awards 2018"


Interview TCCTA 2018 01 

 Interview TCCTA 2018 02
 Interview TCCTA 2018 03
 Interview TCCTA 2018 04
 Interview TCCTA 2018 05
Interview TCCTA 2018 06 

Interview TCCTA 2018 07 
Interview TCCTA 2018 08
 
Interview TCCTA 2018 09 
 Interview TCCTA 2018 10
Interview TCCTA 2018 11
 Interview TCCTA 2018 12

Copyright © 2015  Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) All Right Reserved.Design By TCCTA