สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

งานประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2017"

60 gara ss
สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association) 
จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2017"
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  9 พฤศจิกายน 2560   ณ.โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (ห้อง Ballroom A,B,C )
พื่อมอบรางวัลสุดยอดการบริการให้แก่ศูนย์บริการ Call Center ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย "The Best Thailand Contact Center Awards 2017" ทั้งประเภท Corporate และประเภท Individual โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA), สถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA), สถาบันวิชาการ TOT, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้เชี่ยวชาญด้าน Call Center เป็น ผู้มอบรางวัล ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทยกำหนดขึ้น โดยอ้างอิงและเปรียบเทียบ เทียบเท่ามาตรฐานสากล


งานประกาศผลรางวัล  The Best Contact Center Awards ประจำปี  2017
เป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่า ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย ได้จัดขึ้น
และเป็นรางวัลเดียวที่ยิ่งใหญ่ และทรงคุณค่าที่สุด
เพื่อมอบให้แก่ผู้ประกอบการ Call Center ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย
โดยผ่านข้อกำหนด  การวัดมาตรฐาน  ตามหลักเกณฑ์และกฏเกณฑ์ของทางสมาคมฯ
ซึ่งมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  และทรงคุณวุฒิ จากทางมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน
ได้สละเวลา ให้เกียรติ   มาเป็นร่วมคณะกรรมการตัดสินรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่
1. คุณศรัณย์ เวชสุภาพร : นายกสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย
2.
ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ :
รองคณะบดีและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเรือสำราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3. อาจารย์ สุดาภรณ์ วิมลเศรษฐ์ : อดีตผู้จัดการ สถาบันวิชาการ TOT

4. อาจารย์ สรวิทย์ บัวศรี : ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy ,ที่ปรึกษาสมาคม TCCTA
5. ดร. ราเชนทร์ บุญลอยสง :
รองคณะบดี และกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า
                                    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

6. อ.สมยศ สุนทรวิภาค : ที่ปรึกษา Thailand Telecommunication Relay Service (TTRS)
  

และทางสมาคมฯ  ต้องขอขอบพระคุณ  ผู้บริหารองค์กร และสมาชิกทุกๆท่าน
ทั้งภาครัฐ   และภาคเอกชน ที่ได้เล็งเห็น   ถึงความสำคัญ   ของงานบริการผ่าน   Call Center
และสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย TCCTA มีความมุ่งมั่น 
ที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจการบริการผ่านระบบโทรศัพท์ ให้โดดเด่นและเป็นเลิศต่อไป

สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน มา ณ ที่นี้
 

บรรยากาศภายในงานประกาศผลรางวัล TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2017     

51 gara
52 gara
53 gara
54 gara

The Best Contact Center Manager of the Year

   แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

1.Teleservice     – รางวัลยอดเยี่ยม (Gold)

                             – รางวัลดีเด่น (Silver)

                             – รางวัลชมเชย (Bronze)

   2. Telemarketing – รางวัลยอดเยี่ยม (Gold)

                              – รางวัลดีเด่น (Silver)

                              – รางวัลชมเชย (Bronze)

รางวัล The Best Contact Center Manager Awards 2017
ผู้มอบรางวัล : อาจารย์ สุดาภรณ์ วิมลเศรษฐ์
01 manager

02 manager

0 manager

04 manager

05 manager

06 manager

รางวัล "ยอดเยี่ยม " The Best Contact Center Supervisor of The Year 2017  (Teleservice)


ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ สมยศ สุนทรวิภาต

 07 supervisor

08 supervisor 
09 supervisor 

10 supervisor

11 supervisor

The Best Contact Center Support Professional of the Year 2017

ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ สุดาภรณ์ วิมล์เศรษฐ์อดีตผู้จัดการสถาบันวิชาการ TOT

12 HR support

13 HR support

14 admin support

15 admin support
15 it support
16 QA support
 
18 QA support

The Best Contact Center Agent  of the Year 2017

   แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

1.Teleservice     – รางวัลยอดเยี่ยม (Gold)

                              – รางวัลดีเด่น (Silver)

                              – รางวัลชมเชย (Bronze)

   2. Telemarketing – รางวัลยอดเยี่ยม (Gold)

                              – รางวัลดีเด่น (Silver)

                              – รางวัลชมเชย (Bronze)

รางวัล"ยอดเยี่ยม"  The Best Contact Center Agent  Awards 2017 (Teleservice)
ผู้มอบรางวัล :อาจารย์ ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง

19 agent 

รางวัล “ดีเด่น” The Best Contact Center Agent  Awards 2016
ผู้มอบรางวัล :อาจารย์ ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง

20 agent

21 agent

รางวัล"ยอดเยี่ยม"  The Best Contact Center Agent  Awards 2017 (Telemarketing)
ผู้มอบรางวัล :อาจารย์ ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง

24 agent

25 agent

26 agent

 58 gara

ประกาศผลรางวัล ประเภท Corporate

ลำดับที่ 1.รางวัล The Best facility Contact Center มี 2 รางวัล คือ
  รางวัล The Best facility Contact Center Over 100 Seats
หรือ รางวัลสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมยอดเยี่ยม ขนาดมากกว่า 100 seats
ได้แก่ 

Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited


 31 Corporate krungthai

รางวัล The Best facility Contact Center Under 100 Seats
หรือ รางวัลสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมยอดเยี่ยม ขนาดน้อยกว่า 100 seats
ได้แก่ 

DirectAsia (Thailand) Co., Ltd.

 32 Corporate direct asia
ลำดับที่ 2. รางวัล The Best Human Care Contact Center หรือ รางวัลสร้างเสริมความผูกพันบุคลากรยอดเยี่ยม
ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์
 33 Corporate human krungthai
 
34 Corporate human brother
 ลำดับที่ 3.รางวัล The Best Effective Technology Contact Center
หรือ รางวัลการลงทุนด้านเทคโนโลยีศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยม
ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ สรวิทย์  บัวศรี

 35 Corporate techno kasikorn

 36 Corporate techno Bangkok Insu

ลำดับที่ 4.รางวัล The Best Effective Software Contact Center หรือ รางวัลนวัตกรรมการบริการข้อมูลภาคเอกชนยอดเยี่ยม
ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ สรวิทย์  บัวศรี

 37 Corporate software kasikorn
 38 Corporate software aston

ลำดับที่ 5.รางวัล The Best WorkFlow Contact Center หรือ รางวัลกระบวนการตามมาตรฐานสากลยอดเยี่ยม
ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ สรวิทย์  บัวศรี

 40 Corporate workflow col

 41 Corporate workflow phayathai

ลำดับที่ 6. รางวัล The Best Professional Management Contact Center
หรือ รางวัลการบริหารและจัดการศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยม
ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ สรวิทย์  บัวศรี
     

 42 Corporate management tel direct

 43 Corporate management bangkok ins

ลำดับที่ 7.รางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center (Over 100 Seats)
ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ สรวิทย์  บัวศรี
  รางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center หรือ รางวัลสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ายอดเยี่ยม 

44 Corporate DHL 

 รางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center ( Under 100 Seats)

รางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center หรือ รางวัลสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ายอดเยี่ยม

ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ สรวิทย์  บัวศรี

 45 Corporate brother


ลำดับที่ 9. The Best Social Media Contact Center   (Under 100 seats)

ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์

46 Corporate tele dire social 

 The Best Social Media Contact Center   (Over 100 seats)

 47 Corporate roojai social

ลำดับที่ 10. The Best Corporate Social Responsibility Contact Center (Over 100 seats)

48Corporate kasikorn 

The Best Corporate Social Responsibility Contact Center (Under 100 seats) 

 49 Corporate kubota

.รางวัล The Best Contact Center Of The Year ประจำปี 2017 (Over 100 Seats)

หรือ รางวัลศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2017
ผู้มอบรางวัล : คุณศรัณย์ เวชสุภาพร (นายกสมาคม)

 29 Corporate kasikorn

 The Best Contact Center Of The Year ประจำปี 2017 (Under 100 Seats)

 28 Corporate brother

The Best Contact Center of The Year 2017      (Non-Profit Organization) 

 27 Corporate the ttrs

30 Corporate 
55 gara
 56gara
 57 gara
 
 
 
 
 


 

 

Copyright © 2015  Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) All Right Reserved.Design By TCCTA