สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

งานประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2016"

TCCTA Awards 12sสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)  จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2016" เมื่อวันอังคารที่  24 มกราคม 2560 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 4   โรงแรม เรดิสัน บลู สุขุมวิท 27 เพื่อมอบรางวัลสุดยอดการบริการให้แก่ศูนย์บริการ Call Center ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย "The Best Thailand Contact Center Awards 2016" ทั้งประเภท Corporate และประเภท Individual โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA), สถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA), สถาบันวิชาการ TOT, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้เชี่ยวชาญด้าน Call Center เป็น ผู้มอบรางวัล ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทยกำหนดขึ้น โดยอ้างอิงและเปรียบเทียบ เทียบเท่ามาตรฐานสากล


งานประกาศผลรางวัล  The Best Contact Center Awards ประจำปี  2016
เป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่า ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย ได้จัดขึ้น
และเป็นรางวัลเดียวที่ยิ่งใหญ่ และทรงคุณค่าที่สุด
เพื่อมอบให้แก่ผู้ประกอบการ Call Center ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย
โดยผ่านข้อกำหนด  การวัดมาตรฐาน  ตามหลักเกณฑ์และกฏเกณฑ์ของทางสมาคมฯ
ซึ่งมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  และทรงคุณวุฒิ จากทางมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน
ได้สละเวลา ให้เกียรติ   มาเป็นร่วมคณะกรรมการตัดสินรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่
1. อาจารย์ สรวิทย์ บัวศรี : นายกสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย และผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
2.
ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ :
รองคณะบดีและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเรือสำราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3. อาจารย์ สุดาภรณ์ วิมลเศรษฐ์ : อดีตผู้จัดการ สถาบันวิชาการ TOT
4. ดร. ราเชนทร์ บุญลอยสง :
รองคณะบดี และกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า
                                    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

5. อ.สมยศ สุนทรวิภาค :
6. คุณศรัณย์ เวชสุภาพร :ที่ปรึกษาสมาคม TCCTA ฝ่ายการต่างประเทศ


และทางสมาคมฯ  ต้องขอขอบพระคุณ  ผู้บริหารองค์กร และสมาชิกทุกๆท่าน
ทั้งภาครัฐ   และภาคเอกชน ที่ได้เล็งเห็น   ถึงความสำคัญ   ของงานบริการผ่าน   Call Center
และสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย TCCTA มีความมุ่งมั่น 
ที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจการบริการผ่านระบบโทรศัพท์ ให้โดดเด่นและเป็นเลิศต่อไป

สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน มา ณ ที่นี้
 

บรรยากาศภายในงานประกาศผลรางวัล TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2016     

TCCTA 01
TCCTA 02
TCCTA 03
TCCTA 04
TCCTA 05
TCCTA 06
TCCTA 07

TCCTA 08

TCCTA 09 

TCCTA 10

TCCTA 11

TCCTA 12
TCCTA 13

TCCTA 14

นายกสมาคม กล่าวเปิดงานประกาศผลรางวัล
TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2016
TCCTA 15

TCCTA Awards 07

รางวัล “ดีเด่น” The Best Contact Center Agent  Awards 2016
ผู้มอบรางวัล :อาจารย์ ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง

รองคณะบดี และกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

TCCTA 16

TCCTA 17

TCCTA 18

รางวัล"ยอดเยี่ยม"  The Best Contact Center Agent  Awards 2016
ผู้มอบรางวัล : อาจารย์ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์
รองคณะบดีและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเรือสำราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Agent Awards 2016 01

Agent Awards 2016 02

Agent Awards 2016 03

รางวัล "ดีเด่น" The Best Contact Center Supervisor of The Year 2016
ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ สุดาภรณ์ วิมล์เศรษฐ์อดีตผู้จัดการสถาบันวิชาการ TOT
 
TCCTA 22 
รางวัล "ยอดเยี่ยม" The Best Contact Center Supervisor of The Year 2016
ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ สุดาภรณ์ วิมล์เศรษฐ์ อดีตผู้จัดการสถาบันวิชาการ TOT
super Awards 2016 01 b
super Awards 2016 03
 รางวัล The Best Contact Center Support Professional of The Year 2016
ผู้มอบรางวัล :ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ สมยศ สุนทรวิภาต
TCCTA 24

TCCTA 25

support Awards 03

รางวัล The Best Contact Center Support Professional of The Year 2016
ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ สมยศ สุนทรวิภาต
 

TCCTA 26

support Awards 04

รางวัล"ดีเด่น" The Best Contact Center Manager Awards 2016

ผู้มอบรางวัล :คุณศรัณย์ เวชสุภาพร

TCCTA 27

รางวัล The Best Contact Center Manager Awards 2016
ผู้มอบรางวัล : อาจารย์สรวิทย์ บัวศรี
นายกสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

manager awards 03 

manager awards 04 

การแสดง SHOW  ชุดที่ 3 ชื่อ“แสงเดือนส่องหล้า พระราชาในนิทาน “
จาก บริษัท BROTHER COMMERCIAL (THAILAND) จำกัด

TCCTA 28

ประกาศผลรางวัล ประเภท Corporate and Government  

ลำดับที่ 1.รางวัล The Best facility Contact Center มี 2 รางวัล คือ
  รางวัล The Best facility Contact Center Over 100 Seats
หรือ รางวัลสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมยอดเยี่ยม ขนาดมากกว่า 100 seats
ได้แก่ บริษัท ซีโอเเอล จำกัด (มหาชน)

01 1 facility Contact Center Office Mate
รางวัล The Best facility Contact Center Under 100 Seats
หรือ รางวัลสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมยอดเยี่ยม ขนาดน้อยกว่า 100 seats
ได้แก่ บริษัท ไดเร็กเอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ สรวิทย์  บัวศรี

01 2 Direct Asia facility Contact Center Under 100 seats

 ลำดับที่ 2. รางวัล The Best Human Care Contact Center
ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์
- รางวัล The Best Human Care Contact Center
หรือ รางวัลสร้างเสริมความผูกพันบุคลากรยอดเยี่ยม
ได้แก่ บริษัท DHL Express International (Thailand) จำกัด

02 DHL Express Human Care 

 ลำดับที่ 3.รางวัล The Best Effective Technology Contact Center
ผู้มอบรางวัล : สุดาภรณ์ วิมล์เศรษฐ์
- รางวัล The Best Effective Technology  Contact Center
หรือ รางวัลการลงทุนด้านเทคโนโลยีศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยม
ได้แก่ บริษัท เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด


03 Teledirect Effective Technology 

ลำดับที่ 4.รางวัล The Best Effective Software Contact Center
ผู้มอบรางวัล : ดร.ราเชนทร์ ลอยบุญสง
รางวัล The Best Effective Software Contact Center หรือ รางวัลนวัตกรรมการบริการข้อมูลภาคเอกชนยอดเยี่ยม
ได้แก่บริษัท 1577 HOME SHOPPING จำกัด

04 The Best Effective Software 1577

ลำดับที่ 5.รางวัล The Best WorkFlow Contact Center
ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์
  รางวัล The Best WorkFlow Contact Center หรือ รางวัลกระบวนการตามมาตรฐานสากลยอดเยี่ยม
ได้แก่ เครือ รพ.พญาไท

05 The Best Work Flow phayathai

ลำดับที่ 6. รางวัล The Best Professional Management Contact Center
ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ สมยศ สุนทรวิภาต
      รางวัล The Best Professional Management Contact Center 
หรือ รางวัลการบริหารและจัดการศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยม
ได้แก่ บริษัท DHL Express International (Thailand) จำกัด

06 the best management

ลำดับที่ 7.รางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center (Over 100 Seats)
ผู้มอบรางวัล : คุณศรัณย์ เวชสุภาพร  
  รางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center หรือ รางวัลสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ายอดเยี่ยม
ได้แก่ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

TCCTA Awards 10

 ลำดับที่ 7.รางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center (Under 100 Seats)
ผู้มอบรางวัล : คุณศรัณย์ เวชสุภาพร  
  รางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center หรือ รางวัลสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ายอดเยี่ยม
ได้แก่ บริษัท BROTHER COMMERCIAL (THAILAND) จำกัด

TCCTA Awards 11

รางวัลชมเชย Start-Up Contact Center
08 Startup Contact Center aston

การแสดง SHOW  ชุดที่ 4 ชื่อชุดที่ 4 ชื่อ “ ด้วยรักจากใจ ”
จากบริษัท บริษัท ไดเร็กเอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

TCCTA 29

.รางวัล The Best Contact Center Of The Year ประจำปี 2016

หรือ รางวัลศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2016
ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ สรวิทย์ บัวศรี
- รางวัล The Best Contact Center Of The Year
ได้แก่  บริษัท DHL Express International (Thailand) จำกัด

DHL the best 2

TCCTA Awards 08

TCCTA Awards 09


 

 

Copyright © 2015  Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) All Right Reserved.Design By TCCTA