สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมศูนย์บริการ Call Center ของผู้ผ่านเข้ารอบ ปี 2016

Teledirect Asia 07ssสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association) คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมศูนย์บริการ Call Center ของผู้ผ่านเข้ารอบ ปี 2016 โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล จาก สถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA), สถาบันวิชาการ TOT , มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้คะแนนครั้งสุดท้ายต่อไป 


 

 

 

 

 

 

 

 

Interview 1577 01
Interview 1577 02
Interview 1577 03
Teledirect Asia 01

Teledirect Asia 02

Teledirect Asia 03

Teledirect Asia 04
 

Teledirect Asia 05
Teledirect Asia 06
 Direct Asia 01
Direct Asia 02
Direct Asia 03
Direct Asia 04
Direct Asia 05
kasikorn 01
kasikorn 02
kasikorn 03
brother 02
brother 03
brother 04
brother 05
brother 06
brother 01
DHL 01
DHL 02
DHL 03
 DHL 04
DHL 05 
 AGON 01
 AGON 02
 AGON 03
 phayatai 01
phayatai 02 
 phayatai 03
 phayatai 04
phayatai 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2015  Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) All Right Reserved.Design By TCCTA