สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

บรรยากาศการสัมภาษณ์ผู้เข้ารอบการประกวด The Best Thailand Contact Center Awards 2016

TCCTA Interview 16 07ssสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)  จัดสัมภาษณ์บริษัทที่ผ่านเข้ารอบการประกวดรางวัล "The Best Thailand Contact Center Awards 2016"  ทั้งประเภท Organization  และ ประเภท Individual ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 และวันพุธ-ศุกร์  26 - 28  ตุลาคม  2559 ณ  โรงแรม Gold Orchid โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล จาก สมาคม TCCTA, สถาบันวิชาการ TOT , มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้สัมภาษณ์ โดยหลังจากนี้คณะกรรมการฯ จะเข้าไปดำเนินการตรวจเยี่ยมชมศูนย์บริการในเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้คะแนนครั้งสุดท้ายต่อไป 


 

 

 

ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ ผู้เข้ารอบ "The Best Thailand Contact Center Awards 2016"

TCCTA Interview 16 01

 

TCCTA Interview 16 02
TCCTA Interview 16 03
TCCTA Interview 16 04
TCCTA Interview 16 05
TCCTA Interview 16 06
TCCTA Interview Agent 21 
 TCCTA Interview Agent 22
 TCCTA Interview Agent 23
 TCCTA Interview Agent 24
 
 

Copyright © 2015  Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) All Right Reserved.Design By TCCTA