สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

ประกวด Call Center

บรรยากาศการสัมภาษณ์ผู้เข้ารอบการประกวด The Best Thailand Contact Center Awards 2018

Interview TCCTA 2018 15sสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)  จัดสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวด ประเภท Individual ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดรางวัล "The Best Thailand Contact Center Awards 2018"  ทั้งประเภท   Individual ตั้งแต่วันที่ 11-26  กรกฎาคม  2561 ณ  โรงแรม รามา การ์เด้น โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล จาก สมาคม TCCTA, สถาบันวิชาการ TOT , มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้สัมภาษณ์ โดยหลังจากนี้คณะกรรมการฯ จะเข้าไปดำเนินการตรวจเยี่ยมชมศูนย์บริการในเดือนสิงหาคม เพื่อให้คะแนนครั้งสุดท้ายต่อไป 

Read more...

งานประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2017"

60 gara ss
สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association) 
จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2017"
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  9 พฤศจิกายน 2560   ณ.โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (ห้อง Ballroom A,B,C )
พื่อมอบรางวัลสุดยอดการบริการให้แก่ศูนย์บริการ Call Center ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย "The Best Thailand Contact Center Awards 2017" ทั้งประเภท Corporate และประเภท Individual โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA), สถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA), สถาบันวิชาการ TOT, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้เชี่ยวชาญด้าน Call Center เป็น ผู้มอบรางวัล ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทยกำหนดขึ้น โดยอ้างอิงและเปรียบเทียบ เทียบเท่ามาตรฐานสากล

Read more...

บรรยากาศการสัมภาษณ์ ผู้เข้ารอบ "The Best Thailand Contact Center Awards 2017"

interview 17 sสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)  จัดสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวด ประเภท Individual ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดรางวัล "The Best Thailand Contact Center Awards 2017"  ทั้งประเภท   Individual ตั้งแต่วันที่ 4,11,17, 20, 26 - 27  กรกฎาคม  2560 ณ  โรงแรม Gold Orchid โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล จาก สมาคม TCCTA, สถาบันวิชาการ TOT , มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้สัมภาษณ์ โดยหลังจากนี้คณะกรรมการฯ จะเข้าไปดำเนินการตรวจเยี่ยมชมศูนย์บริการในเดือนสิงหาคม เพื่อให้คะแนนครั้งสุดท้ายต่อไป 

Read more...

งานประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2016"

TCCTA Awards 12sสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)  จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2016" เมื่อวันอังคารที่  24 มกราคม 2560 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 4   โรงแรม เรดิสัน บลู สุขุมวิท 27 เพื่อมอบรางวัลสุดยอดการบริการให้แก่ศูนย์บริการ Call Center ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย "The Best Thailand Contact Center Awards 2016" ทั้งประเภท Corporate และประเภท Individual โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA), สถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA), สถาบันวิชาการ TOT, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้เชี่ยวชาญด้าน Call Center เป็น ผู้มอบรางวัล ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทยกำหนดขึ้น โดยอ้างอิงและเปรียบเทียบ เทียบเท่ามาตรฐานสากล

Read more...

คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมศูนย์บริการ Call Center ของผู้ผ่านเข้ารอบ ปี 2016

Teledirect Asia 07ssสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association) คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมศูนย์บริการ Call Center ของผู้ผ่านเข้ารอบ ปี 2016 โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล จาก สถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA), สถาบันวิชาการ TOT , มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้คะแนนครั้งสุดท้ายต่อไป 

Read more...

Copyright © 2015  Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) All Right Reserved.Design By TCCTA