สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

ประกวด Call Center

บรรยากาศการสัมภาษณ์ผู้เข้ารอบการประกวด The Best Thailand Contact Center Awards 2016

TCCTA Interview 16 07ssสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)  จัดสัมภาษณ์บริษัทที่ผ่านเข้ารอบการประกวดรางวัล "The Best Thailand Contact Center Awards 2016"  ทั้งประเภท Organization  และ ประเภท Individual ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 และวันพุธ-ศุกร์  26 - 28  ตุลาคม  2559 ณ  โรงแรม Gold Orchid โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล จาก สมาคม TCCTA, สถาบันวิชาการ TOT , มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้สัมภาษณ์ โดยหลังจากนี้คณะกรรมการฯ จะเข้าไปดำเนินการตรวจเยี่ยมชมศูนย์บริการในเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้คะแนนครั้งสุดท้ายต่อไป 

Read more...

ขอเชิญ!! สมัครเข้าร่วมแข่งขันประกวดรางวัล "The Best Thailand Contact Center Awards 2016"


ads award june 2016 bue ssสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) 
ขอเรียนเชิญ Call Center ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สมัครเข้าร่วมแข่งขันการประกวดรางวัล "The Best Thailand Contact Center Awards 2016" ซึ่งเป็นการประกวด Call Center ระดับประเทศ กำลังเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2559
เพื่อค้นหาสุดยอด Call Center ประจำปีนี้ ที่มีคุณสมบัติและผลงานครบถ้วนโดดเด่น ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ประเภท Organization  และ ประเภท Individual โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล จาก สมาคม TCCTA, สถาบันวิชาการ, มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการในการตัดสินรางวัล Call Center Awards

Read more...

งานประกาศผลรางวัล TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2015

สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)  จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2015" เมื่อวันพุธที่  27 มกราคม 2559 ณ ห้อง Ballroom1 โรงแรม เชอร์ราตัน แกรนด์ สุขุมวิทเพื่อมอบรางวัลสุดยอดการบริการให้แก่ศูนย์บริการ Call Center ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย "The Best Thailand Contact Center Awards 2015" ทั้งประเภท Corporate และประเภท Individual โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA), สถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA), สถาบันวิชาการ TOT, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้เชี่ยวชาญด้าน Call Center เป็น ผู้มอบรางวัล ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทยกำหนดขึ้น โดยอ้างอิงและเปรียบเทียบ เทียบเท่ามาตรฐานสากล

Read more...

บรรยากาศการสัมภาษณ์ผู้เข้ารอบการประกวด The Best Thailand Contact Center Awards 2015

TCCTA interview 12sสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)  จัดสัมภาษณ์บริษัทที่ผ่านเข้ารอบการประกวดรางวัล "The Best Thailand Contact Center Awards 2015"  ทั้งประเภท Corporate  และ ประเภท Individual ตั้งแต่วันพุธที่ 23 และวันศุกร์ 25  กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล จาก สมาคม TCCTA, สถาบันวิชาการ TOT , มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้สัมภาษณ์ โดยหลังจากนี้คณะกรรมการฯ จะเข้าไปดำเนินการตรวจเยี่ยมชมศูนย์บริการในเดือนตุลาคม เพื่อให้คะแนนครั้งสุดท้ายต่อไป 

Read more...

Copyright © 2015  Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) All Right Reserved.Design By TCCTA