สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

logo

 

ประวัติสมาคม

สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (Thai Contact Center Trade Association) มีชื่อย่อว่า “TCCTA” ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย เป็นสมาคม Call Center ของประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพด้านการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไร มุ่งส่งเสริมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการส่งเสริม พัฒนาธุรกิจศูนย์บริการ วิชาชีพ และความสามารถของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Call Center (คอลเซ็นเตอร์)

Copyright © 2015  Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) All Right Reserved.Design By TCCTA